آخرين نرخ ميوه

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

-

-

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

16000

19000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

-

-

39

پیاز سفید و زرد

5000

7500

10

سیب درختی قرمز

-

-

40

پیاز قرمز

5000

7500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی نو

15000

17000

12

سیب گلاب

30000

37000

42

خیار معمولی بیرونی

13000

15500

13

کیوی صادراتی

-

-

43

خیار گلخانه یزدی

20000

23000

14

کیوی

-

-

44

گوجه فرنگی معمولی

6000

8000

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

6000

8000

16

لیمو ترش ریز

30000

35000

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

10000

11500

18

موز

35000

38000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

3500

4500

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی ورامینی

8000

11500

50

فلفل دلمه گلخانه ای

15000

20000

21

آلو قطره طلا

35000

50000

51

فلفل دلمه معمولی

8000

11500

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

15000

19000

23

انواع انگور

15000

23000

53

بادمجان معمولی یزدی

7000

9300

24

انگور سمرقندی

-

-

54

هویج

6000

8000

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

13000

15500

26

شلیل

35000

55000

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

14000

27

هلوممتاز

40000

47000

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

7000

9300

58

 

 

 

29

گیلاس

-

-

59

 

 

 

30

زردآلو

40000

62000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                  روز سه شنبه4/06/1393                                                 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر