آخرين نرخ ميوه

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

-

-

31

سبزی خوردن

 

11500

2

پرتقال والنسیا

20000

23000

32

سبزی خورشتی

 

9300

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

7500

4

پرتقال توسرخ

-

-

34

کلم قرمز

-

10000

5

نارنگی گلابی

-

-

35

کلم گل

8000

10000

6

گریپ فروت سفید

-

-

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

-

-

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

-

-

38

سیر

35000

40000

9

سیب درختی زرد

20000

23000

39

پیاز سفید و زرد

7000

8500

10

سیب درختی قرمز

20000

23000

40

پیاز قرمز

7000

8500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار سبز کوهستانی

10000

13000

12

سیب گلاب

 

 

42

خیار معمولی وتونلی

10000

11500

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

10000

11500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه فرنگی معمولی

5000

7500

15

لیمو شیرین

-

-

45

گوجه فرنگی گلخانه

5000

7500

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

-

-

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

12000

15500

18

موز

34000

37000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

4000

5000

49

کدو مسمایی

10000

12000

20

طالبی

10000

11500

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

10000

13000

52

لوبیا سبز

20000

23000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی یزدی

5000

8000

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

7000

9300

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

7000

10000

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

10000

11500

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

شمام و شاهپسند 

10000

11500

58

 

 

 

29

گیلاس

50000

75000

59

 

 

 

30

زردآلو

50000

93000

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                                روز سه شنبه 17/04/1393                                               

اتحادیه صنف میداندار وطواف یزد

 

     نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر