آخرين نرخ ميوه

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

ردیف

نام محصول

قیمت عمده فروشی

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

1

انواع پرتقال معمولی

12000

14000

31

سبزی خوردن

 

15500

2

پرتقال والنسیا

25000

27000

32

سبزی خورشتی

 

7500

3

پرتقال واشنگتنی

-

-

33

کلم برگ

 

5500

4

پرتقال توسرخ

23000

27000

34

کلم قرمز

-

7500

5

نارنگی گلابی

25000

27000

35

کلم گل

تحت نظر

تحت نظر

6

گریپ فروت سفید

5000

7000

36

بامیه

23000

27000

7

گریپ فروت قرمز

7000

10000

37

باقلا

 

 

8

 انواع نارنگی ایرانی

20000

23000

38

سیر

30000

35000

9

سیب درختی زرد

25000

31000

39

پیاز سفید و زرد

10000

11500

10

سیب درختی قرمز

25000

31000

40

پیاز قرمز

10000

11500

11

سیب درختی صادرات

 

 

41

خیار آویز جیرفت

5000

6800

12

سیب گلاب

 

 

42

خیارسبز معمولی

3000

5000

13

کیوی صادراتی

35000

40000

43

خیار گلخانه یزدی

5000

7500

14

کیوی

20000

25000

44

گوجه معمولی

13000

15500

15

لیمو شیرین

12000

14000

45

گوجه فرنگی گلخانه

20000

23000

16

لیمو ترش ریز

-

-

46

سیب زمینی کهنه

20000

24000

17

لیموترش سفره ای

-

-

47

سیب زمینی نو

20000

23000

18

موز

47000

50000

48

کدو حلوایی

-

-

19

هندوانه

 

 

49

کدو مسمایی

5000

7500

20

طالبی

 

 

50

فلفل دلمه

15000

20000

21

آلو قطره طلا

-

-

51

فلفل ریز( میخی)

-

-

22

خربزه

 

 

52

لوبیا سبز

15000

17000

23

انگورریش بابا

 

 

53

بادمجان معمولی

10000

11500

24

انگور خلیلی

 

 

54

هویج

5000

7500

25

انگور عسکری

 

 

55

کاهو

5000

7500

26

آلو سیاه

-

-

56

بادمجان  گلخانه ای

28000

31000

27

هلو

-

 

57

 

 

 

28

طالبی ورامینی 

 

 

58

 

 

 

29

-

-

-

59

 

 

 

30

-

-

-

 

 

 

 

قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار در میدان یزد                         روز:  سه شنبه  26/01/1393           نظرات (0)

نظرات و پیشنهادات

نام*
نام خانوادگی*
مدرک
شماره تلفن
پست الکترونیک*
متن نظر